Тематска недеља у нашој школи

Образовно-васпитни рад у школској 2023/2024. години почео је у разговору са ученицима пре свега о томе како се осећају, какве релације планирају да негују, шта су њихови приоритети
Прва недеља од 04. до 08. септембра била је другачија него ранијих година. Било је тематских разговора, радионица, саветодавног рада од стране наставника. Учитељи су сами у оквиру свог одељења изабрали теме за сваки дан. Наставници предметне наставе у сарадњи са ученицима договорили су се око избора тема. За понедељак одабрана је тема- Моја школа је мој други дом-правила понашања, уторак -Богатство различитости, среда-Магична моћ речи, четвртак-Упознајмо свет кроз игре, културу, књижевност, историју, гастрономију идр., петак-У туђим ципелама. 
Током ове недеље разговарало се о важним темама, о правим људским вредностима и врлинама. Било је речи о томе шта значи школа и шта значи активна борба против насиља, до тога шта је другарство, емпатија, значај поштовања различитости. Наставници су на креативан начин заједно са ученицима реализовали сваку од тема, кроз радионице, израде постера, разговора, играње улога.
Powered by WebExpress