Област Рачунарство

У другом полугођу, из области рачунарство радимо програмске језике.
За сваки разред имате линкове до петљин сајт где имате видео записе са материјалима за вежбање. Пуно успеха у раду.
Powered by WebExpress