Примери добре праксе...

 У издвојеном одељењу у Градњи 08. фебруара одржан је час српског језика у трећем разреду, на тему Златно јагње Светлане Велмар Јанковић. Током часа прожимале су се занимљиве, кретаивне активности како би се утврдила стечена знања.
Након обраде наведене приповетке на претходном часу, ученица је проверавала своје знање уз игру. Ученица је припремљених 20 питања са по неколико одговора. Само један је тачан. Читајући пажљиво питања, одговарала је и то лепила на картон ( у циљу развијања осећаја за време, по завршетк урада ученица заједно са учитељицом Александром Љубић „палиле“ су део картона, како би дочарале давна времена). Одговори који нису тачни прикачила је чиодама поред. На паноу је слика Светог Саве, као и неке кључне информације о самом тексту-време, место, дешавања, порука дела...Крајњи резултат је пано који краси зид учионице.
Powered by WebExpress