Контактирајте нас путем форме

Директор школе: Зоран Јањић

Педагог: Данијела Ђорђевић
Секретар школе: Дејан Димитријевић
Шефица рачуноводства: Андријана Стојковић
Библиотекар: Наташа Станковић
Адреса: ОШ „20.октобар", Село Власе, Врање 17501

Телефон/факс: 017 7457102
Телефон: 017 7457102
е-mail адреса: skolica.vlase@gmail.com

Матични броj: 7138857 
ПИБ: 100406403
Текући рачун школе:  840-442660-78

Наша локација

Powered by WebExpress