Европски дан борбе против трговине

Европски дан борбе против трговине људима 18. октобар обележен је путем едукативнепрезентације и краћег филма за ученике предметне наставе и све запослене под називом„Реци не“!
Информисаност и едукација су изузетно важни у сваком сегменту превенције кршењаљудских права, лишавање слободе, радне експлоатације, сексуланог насиља, као и осталих облика насиља. Управо зато, чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања били су мотивисани да о овој теми информишу ученике и укључе их у разговор на тему трговине људима и њиховој превенцији.
Powered by WebExpress